Riksarkivet

Forliset


Fotografi av D/S Richard With fra en reklamebrosjyre i Pa 1189, eske Xd 1  Fotografi av D/S Richard With i forbindelse med verkstedopphold, fra Hurtigrutemuseets fotosamling
Bilde 48 a og b

D/S Richard With ble torpedert og totalforliste utenfor Rolvsøy i Vest-Finnmark den 13. september 1941. Beretninger fra den dramatiske ulykken forteller oss at skipet sank i løpet av mindre enn ett minutt. 103 mennesker omkom (bilde 49). To dager etter denne tragiske hendelsen sendte statsråd Gulbrand Lunde avgårde et haste-telegram der han ga rederiet en frist på knappe tre og en halv time til å fremskaffe lister over omkomne passasjerer og mannskap (bilde 50).

Fra lensmannen i Måsøys liste over bergete saker kan vi bl.a. lese at livbelter, flåter, årer og en livbøye var funnet og tatt i land etter forliset (bilde 51).

Hjemmeflåtens totale tap under 2. verdenskrig var 219 skip, og til sammen 1058 menneskeliv gikk tapt. Vesteraalens Dampskibsselskab mistet 6 skip, en besetning på 65 og et samlet antall av 110 passasjerer. Torpederingen av D/S Richard With forårsaket det alvorligste enkeltforliset i rederiets historie. VDS var også det kystselskapet som ble påført de største tapene under krigen (bilde 52).
Sjøforklaringen av 14.05.1941, fra Statens krigskaskoforsikring, Totalforlis, 	    eske 11
Bilde 49
Telegram fra statsråd Gulbrand Lunde til Vesteraalske Dampskibsselskab datert 15.09.1941, fra Pa 1189, eske E 39
Bilde 50
Liste over bergete gjenstander fra lensmannen i Maasøy, fra Pa 1189 VDS, eske Hdg 12
Bilde 51
Direktør Ole Siems tale ved avdukingen av minnetavler over falne sjømenn i Vesteraalens Dampskibsselskab den 14.05.1949, fra Pa 1189 VDS, eske Hcc 8
Bilde 52