Riksarkivet

Ulykker


Skipsdagbok for D/S Richard With 1913, fra Pa 1189 VDS, eske Iac 105  Skipsdagbok for D/S Richard With 1913, fra Pa 1189 VDS, eske Iac 105
Bilde 43 side 1 og 2

 

 

 

Hurtigruten seilte døgnet og året rundt i all slags vær og vind. Sjøkartene var dårlige og fyrvesenet lite utbygd. Dette førte til at ulykker og havarier var hyppige. Informasjon om disse finnes i de mangfoldige skipsdagbøkene og havarisakene i VDS-arkivet, og vi presenterer her et lite utvalg for D/S Richard Withs vedkommende. I skipsdagboka for 1913 beskrives en episode der propellvingene ble slått av i Vågsfjorden (bilde 43).

Den andre verdenskrig medførte nye farer, og D/S Richard With var av de båtene som ble hardest rammet. 5. mai 1940 ble skipet angrepet av et tysk bombefly, men det klarte seg ved å styre på land i nærheten av Sørreisa (bilde 44). De materielle skadene var ganske store - alle vaskeservanter ble knust, det ble mange hull og flenger i skrog og livbåter og "innholdet i øl og vinskapet var helt smadret" - som det også fremgår av sjøforklaringen som ble avholdt tre dager senere (bilde 45).

I juni 1940 ble D/S Richard With rekvirert av de tyske myndigheter for troppetransport til Narvik (bilde 46). Kaptein Isachsen melder til rederiet at han "undlater ikke at nevne at en del av skibets besetning forsvandt før avgang". Så vidt vi vet var dette den eneste turen D/S Richard With hadde for tyskerne under krigen.

I april 1941 var D/S Richard With innblandet i en av sine mange kaiulykker. I Narvik havn kjørte den inn i en motorkutter "som fikk adskillig skade og sank" (bilde 47). Samme skjebne skulle det stolte hurtigruteskip selv lide noen måneder senere.
Journalutdrag frs D/S Richard With datert 05.05.1940
Bilde 44
Rettsprotokoll datert 08.05.1940, Utskrift av Tromsø byretts sak nr. 21/1940 B, fra Pa 1189 VDS, eske Hcc 5
Bilde 45
Brev fra kaptein Olav Isachsen på D/S Richard With til Vesteraalens Dampskibsselskab datert 20.06.1940, fra Pa 1189 VDS, eske E 39
Bilde 46
Journalutdrag frs D/S Richard With datert 22.04.1941, fra Pa 1189, eske Hcc 7
Bilde 47