Riksarkivet

Om bord


Priskurant for andre klasse vinteren 1917, fra Pa 1189 VDS, eske Xd 6  Priskurant for først klasse høsten 1918. Fra Pa 1189 VDS, eske Xd 6
Bilde 38a og 38b

 

 

Restaurantene var de naturlige samlingspunktene om bord i lokal- og hurtigrutene. Det ble trykket opp et utall med prislister - priskuranter - for oppslag. Det var nemlig differensierte priser mellom vinter- og sommerrutene, mellom lokal- og hurtigrutene og mellom første, andre og tredje plass. Eksempelene viser priskuranter for restauranten på hurtigrutens andre klasse for henholdsvis 1917 (bilde 38a) og på lokalskipenes første klasse for 1918 (bilde 38b). På første klasse ble det solgt kortstokker laget av VDS til tre kroner stokken (bilde 39).

Alle båtene var naturligvis utstyrt med redningsbåter og redningsvester. Plakaten med instruks for livbelter viser at redningsvesten lå i hodeputen og måtte tas ut av putetrekket før bruk! Bruksanvisningen og det tilhørende bilde er fornøyelig lesning (bilde 40).

Hurtigrutens viktigste inntektskilde kom fra varefrakten. Små og store kolli ble transportert over korte og lange avstander langs kysten av Nord-Norge. Fra regnskapet til D/S Richard With for 1941 ser vi at varefrakten innbrakte over 400.000 kroner, mens passasjerinntektene var på drøyt 300.000 og statsbidraget for postføringen var på 227.000 (bilde 41). Den dominerende utgiftsposten var kullet med over 250.000 kroner.

Varefrakten gikk ikke alltid smertefritt. Ting kunne komme bort eller bli skadet, men verre var problemet med svinn og tyveri fra utro tjenere. Når dette rammet selskapets direktør i 1939, Ole Siem, ble det bråk. I brevet til kapteinen på D/S Richard With ber han om forklaring på hvordan den bestilte kasse med plommer underveis fra Trondheim til Stokmarknes kunne minske fra 18 kilo til bare 5 kilo (bilde 42). Siem klager over at dette skjer "praktisk talt hver gang jeg får et kolli sendende med hurtigruten", men vi vet for så vidt lite om dette var et omfattende problem eller om det var et tilbakevendende pek overfor direktøren.
Plakat for spillkort, fra Pa 1189 VDS, eske Xd 6
Bilde 39
Plakat for livbelter, fra Pa 1189 VDS, eske Xd 6
Bilde 40


Driftsregnskap for 1941, fra Pa 1189 VDS, eske

Bilde 41
Brev fra direktør Ole Siem til kaptein Løkke-Hansen på D/S Richard With datert 26.09.1939, fra Pa 1189 VDS, eske
Bilde 42