Riksarkivet

Skipstegninger


Skipstegninger av D/S Richard With. Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb 10

Bilde 33D/S Richard With var et elegant dampskip med hvitt skrog og fire dekk. Det var på 905 bruttotonn, var 205 fot langt, 29 fot bredt og hadde på prøveturen en hastighet på 13.3 mil. (bilde 34).

I arkivet etter VDS er det tegninger etter de fleste av selskapets skip. De eksemplene vi viser fra D/S Richard With er i så måte representative, med detaljer fra alle dekk. På båtdekket er det livbelter og livbåter. På hoveddekket er det lugarer, spisesalong og postkontor, mens det på banjerdekket er lasterom og 3. klasselugarer (bilde 35). På stormdekket, også kalt promenadedekket, er det blant annet musikksalong, røkesalong og damesalong (bilde 36 og bilde 37).
Skipstegninger av D/S Richard With. Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb 10 Bilde 34
Skipstegninger av D/S Richard With, hoveddekk (øverst) og banjerdekk (nederst). Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb 10

Bilde35Skipstegninger av D/S Richard With , stormdekk. Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb 10

Bilde 36


 Skipstegninger av D/S Richard With. Fra Pa 1189 VDS, eske Xd 1
Bilde 37