Riksarkivet

Flaggskipet


Fotografi av D/S Richard With med hvitmalt skrog, trolig liggende til kai i Svolvær, fra Hurtigrutemuseets fotosamling
Bilde 28

Fra starten i 1893 var det D/S Vesteraalen som gikk i hurtigrute mellom Trondheim og Hammerfest. Dette skipet var etter hvert blitt modent for utskifting. Byggingen av det nye skipet startet i 1908 og stod klart allerede året etter. Trondhjems Mekaniske Verksted utførte arbeidet for en sum av 398.000 kroner (bilde 29).

I et notat til Direksjonen understreker Richard With betydningen av det nye skipet: "Vi maa gaa ud fra, at Værkstedets endelige Forlangende maa blive ca. Kr. 400,000, skulde det være høiere, maa vi fastholde 400,000 som vort sidste Bud. Skibet vil da i fuld Stand med alt Udstyr komme til at koste ca. Kr. 425,000. Dette er visstnok et stort Beløb, men det maa til og Selskabet faar da et Skib, som det kan være stolt af, og som i lange Tider vil tilfredsstille Fordringerne baade m.h.t. fart, Komfort og tidsmessige Indredninger for Trafiken" (bilde 30).

Direksjonen ikke bare støttet sin direktør i planene for det nye hurtigruteskipet, den besluttet til og med å kalle det opp etter ham. Som det står i protokollen for 10. januar 1909: "Enstemmig vedtages: Navnet bliver "Richard With" (bilde 31).

Melding om at det nye flaggskipet hadde overtatt Hurtigruten etter D/S Vesteraalen ble sendt Poststyrelsen juli samme år (bilde 32).
Brev fra Trondhjems Mekaniske Værksted til Vesteraalens Dampskobsselskab datert 29.02. 1908, fra Pa 1189 VDS, eske Fba 1
Bilde 29
Richard Withs notat til selskapets direksjon av 02.03.1908, fra Pa 1189 VDS, eske  Fba 1

Bilde 30
Innførsel i direksjonsprotokollen for 10.01.1909, fra Pa 1189 VDS, eske A 1
Bilde 31
Brev fra Vesteraalens Dampskibsselskab til Det Kgl. Departement for de offentlige Arbeider, Poststyrelsen datert 13.07.1909
Bilde 32