Riksarkivet

Arkivet


Det til dels kaotiske arkivmaterialet pakkes ned i Stokmarknes av arkivar Øyvind Ødegaard. Medsjauer og fotograf: rådgiver Vidar Øverland.   Det til dels kaotiske arkivmaterialet pakkes ned i Stokmarknes av arkivar Øyvind Ødegaard. Medsjauer og fotograf: rådgiver Vidar Øverland.
Det til dels kaotiske arkivmaterialet pakkes ned i Stokmarknes av arkivar Øyvind Ødegaard. Medsjauer og fotograf: rådgiver Vidar Øverland.

 

 

 

Høsten 1997 fikk Riksarkivaren informasjon om at arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab (VDS) sto i fare for å bli ødelagt dersom det ikke ble satt i gang en redningsaksjon relativt raskt.

I løpet av våren 1999 ble derfor bevaringsvurdering og nedpakking av materialet gjennomført av ansatte i Riksarkivet, og ca. 400 hyllemeter arkivmateriale på 36 paller, ble overført til Riksarkivet som gave.

Arkivet etter Vesteraalens Dampskibsselskab er nå ferdig ordnet og katalogisert. Det betyr at Riksarkivets Privatarkivavdeling har satt sluttstrek for et tidkrevende og til dels komplisert prosjekt som startet med den første planleggingen for mer enn 6 år siden. I volum utgjør arkivet noe over 280 hyllemeter. Det er utarbeidet en detaljert katalog på nær 500 sider som vil være et godt fremfinningsmiddel for forskere og andre brukere.

Du finner arkivlisten (pdf) her.

Du finner forord og innledning (pdf) til arkivkatalogen her.

Vidar Øverland har skrevet artikler om VDS-arkivet i Arkivmagasinet (pdf) og Nordisk Arkivnyt (pdf).

En av reolene med det ferdigordnete VDS-arkivet i Riksarkivets magasiner
En av reolene med det ferdigordnete VDS-arkivet i Riksarkivets magasiner. Fotograf Vidar Øverland