Riksarkivet

Withs avgang


Withs avskjedssøknad 2. mars 1908. Fra Pa 1189 VDS, eske Faa 1 Fotografi av direktør Richard With
Bilde 23

 

Richard With var den drivende kraft i VDS helt fra starten i 1891. Han fikk tilnavnet "Hurtigrutens far" allerede av sin samtid og ble utnevnt til ridder av St. Olavs orden i 1895. Etter nesten 20 år som selskapets direktør søkte han om avskjed i 1908. Han anførte helseproblemer som den viktigste årsak - " en uaflatelig Øresus plager mig og gjør mig nervøs, og for et Hjerteonde har Lægerne raadet mig til at tage et længre Ophold ved et Kursted" (bilde 23).

Vel så viktig var det nok at With anså sin gjerning i VDS som fullbyrdet, og at han på sine eldre dager ønsket å få realisert andre prosjekter. Noen særlig nedgang i arbeidstempoet innebar i hvert fall ikke avgangen fra VDS. For eksempel satt han som stortingsrepresentant i to år fra 1910, samtidig som han var sentral i opprettelsen av Den Norske Amerikalinje.

Withs avskjedssøknad ble innvilget av en etter sigende tårevåt generalforsamling i 1908 (bilde 24). Det ble vedtatt at direktøren skulle motta en årlig pensjon på 8.000 kroner, den samme sum han hadde mottatt som direktørgasje. Noen av aksjonærene reagerte på at With skulle få en så høy pensjon, samtidig med at han arbeidet på nye områder med uforminsket styrke. Et forslag om nedsettelse av pensjonen på generalforsamlingen i 1910 ble imøtegått av With i et følelsesladet brev (bilde 25). Her forklarer han at "Stortingshvervet kan til sine Tider vistnok være anstrængende, men det kan dog ikke sammenlignes med mit ansvarsfulde og enerverende Arbeide i min Stilling som VDS' adm. Direktør".

Naturligvis fikk With beholde sin pensjon. I arkivet ligger alle kvitteringene for de månedlige utbetalinger á kr. 666,67, og den siste er signert av Richard With vinteren 1929 (bilde 26). VDS mottok budskapet om sin grunnleggers død med telegram fra enken 9. februar 1930 (bilde 27).


Generalforsamlingen 28. april 1908 vedtok som sak nr. 6 å innvilge Richard With en årlig pensjon på 8.000 kroner. Fra Pa 1189 VDS, eske A1

Bilde 24

Brev fra Richard With til banksjef Volckmar 11. november 1911. Fra Pa 1189 VDS, eske Faa1
Bilde 25
Kvittering for mottatt pensjon for november måned 1929. Fra Pa 1189 VDS, eske O36
Bilde 26

Telegram fra Augusta With 9. februar 1930. Fra Pa 1189 VDS, eske O36


Bilde 27