Riksarkivet

Postføring


Konvolutt fra D/S Richard With feilstavet som Richad With. I privat eie
Bilde 18


 

De nye lokalrutene og Hurtigruten på 1890-tallet spilte en stor rolle for postføringen. Ingen annen av datidens transportmidler kunne konkurrere med dem i hastighet og rekkevidde. Lokalrutene korresponderte med Hurtigruten, som i sin tur tok med seg posten fra Trondheimstoget (bilde 19).

Samtidig var postføringen det kanskje viktigste økonomiske fundamentet for selskapets drift. Fra 1892 fikk VDS 70.000 i årlig støtte fra staten for postføringen med det nye hurtigruteskip. I 1941 var beløpet steget til over 227.000 for ett enkelt skip, D/S Richard With. I gode år var driftsoverskuddet for det enkelte skip like stort som statsstøtten for postføringen.

Hvert eneste skip hadde minst en - og gjerne tre - fast ansatte postfunksjonærer. Skipene fikk utformet egne konvolutter, og det var også vanlig med egne poststempler. Konvolutten med feilstaving av skipsnavnet viser at det av og til kunne gå litt raskt på bølgetoppene (bilde18).

Posten Norge AS ga ut to frimerker til Hurtigrutens 100-års jubileum i 1993. Det ene frimerket har motiv av direktør Richard With og hans første hurtigruteskip D/S Vesteraalen (bilde 20), mens det andre har bilde av det nybygde hurtigruteskipet fra 1993, som naturlig nok ble døpt M/S Richard With (bilde 21).
Brev fra Richard With til Poststyrelsen 23. februar 1892. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439
Bilde 19
Frimerke utgitt av Posten Norge i 1993

Bilde 20
Frimerke utgitt av Posten Norge i 1993

Bilde 21
Brosjyre
Bilde 22