Riksarkivet

Hurtigruten


VDS ansøkning  om drift av Hurtigruten 15. november 1892. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439 VDS ansøkning  om drift av Hurtigruten 15. november 1892. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439
Bilde 8a og 8b

 

Richard With blir gjerne omtalt som "Hurtigrutens far". Da Indredepartementet sendte ut anbud på helårsrute for passasjer-, post- og godstrafikk mellom Trondheim og Hammerfest, var ikke With og VDS vonde å be. Søknaden fra 15. november 1892 (bilde 8) ble straks innvilget, og D/S Vesteraalen stevnet ut fra Trondheim allerede 2. juli 1893 på den første Hurtigrute med kurs for Hammerfest - og med Richard With til rors.

Hurtigruten fikk raskt en uvurderlig betydning for all transport og kommunikasjon i Nord-Norge. Posten og annet gods ble fraktet langt raskere enn tidligere, og etter hvert løste også flere og flere passasjerer billett. Fra VDS statistikk ser vi at antall passasjerer med selskapets skip økte fra drøyt 6.000 i 1893 til over 70.000 i 1916 (bilde 9).

Hurtigruten var etter datidens standard nettopp - hurtig. Av den første ruteplanen Richard With utformet ser vi at hele reisen tur/retur Trondheim-Hammerfest ble unnagjort på 168 timer eller syv dager (bilde 10). Ruteplanene ble trykket som fargerike brosjyrer (bilde 11), en for sommerrutene og en for vinterrutene. Det var riktignok ikke alltid like enkelt å holde ruta, som det fremgår av statistikken for Hurtigrutenes avgangstider fra Svolvær (bilde 12). Her ser vi for eksempel at D/S Richard With på sin nordgående rute 22. november 1916 var forsinket med så mye som 20 timer, og at den og de andre skipene så godt som aldri var i rute!

Passasjerstatistikk over 8 sider for hurtigruteskipene i perioden 1893-1951. Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb5
Bilde 9
Richard Withs håndskrevne utkast til ruteplan 1893 for D/S Vesteraalen. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439

Bilde 10
Ruteplan for vinterrutene 1914-1915. Fra Pa 1189 VDS, eske Xd4
Bilde 11
Skipenes avgangstider i nordgående fart fra Svolvær. Fra Pa 1189 VDS, eske Hdg3
Bilde 12