Riksarkivet

Stiftelse

Stiftelsesprotokollen fra 10. november 1881. Fra Pa 1189 VDS, eske A1, generalforsamlingsprotokoll 1881-1963 Logo VDS
Bilde 3

 

Vesteraalens Dampskibsselskab ble stiftet 10. november 1881. Av stiftelsesprotokollen (bilde 3) fremgår det at formålet var å anskaffe et dampskip til Vesterålen og Lofoten, og på initiativ fra Richard With ble D/S Arendal innkjøpt og gitt navnet D/S Vesteraalen.

Richard With var selv fører av D/S Vesteraalen i de første to år før han gikk på land i 1884 og ble kontorsjef. With hadde store planer for VDS, og for å få satt disse ut i livet valgte han å slutte som skipskaptein og overta styringen fra land. Etter et par år fikk han tittelen direktør (bilde 4) og endelig administrerende direktør.

VDS hadde opprinnelig en aksjekapital på 40.000 kroner fordelt på 400 aksjer á 100 kroner. Det var "flaggskipet" som prydet de første aksjebrevene, og den nye D/S Andenæs kom derfor på aksjene fra 1914 (bilde 5).

Selskapets hovedsete har alltid ligget i Stokmarknes i Hadsel kommune i Vesterålen. I 1904 kjøpte selskapet Richard Withs rommelige privatbolig Solheim, som kom til å tjene som administrasjonsbygg i en årrekke. Vi presenterer her tegning (bilde 6) og fotografi (bilde 7) av Solheim.
Emaljeskilt fra Pa 1189 VDS, eske W1. I arkivet er det 10 gamle emaljeskilt fra kontorene til VDS
Bilde 4
Aktiebrev fra 1914. Fra Pa 1189 VDS, eske Kad1
Bilde 5
Tegning av eiendommen Solheim. Fra Pa 1189 VDS, eske Fac2
Bilde 6
Foto av VDS' administrasjonsbygg Solheim. Fra Hurtigrutemuseets fotosamling Bilde 7