Riksarkivet

Bilde 8 Side 1 av 2 Neste side
Tilbake


VDS ansøkning  om drift av Hurtigruten 15. november 1892. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439

VDS ansøkning om drift av Hurtigruten 15. november 1892. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439