Riksarkivet

Bilde 50
Tilbake

Telegram fra statsråd Gulbrand Lunde til Vesteraalske Dampskibsselskab datert 15.09.1941. Fra Pa 1189 VDS, eske E 39

Telegram fra statsråd Gulbrand Lunde til Vesteraalske Dampskibsselskab datert 15.09.1941. Fra Pa 1189 VDS, eske E 39.