Riksarkivet

Bilde 48a
Tilbake


Fotografi av D/S Richard With fra en reklamebrosjyre i Pa 1189 VDS, eske Xd 1

Fotografi av D/S Richard With fra en reklamebrosjyre i Pa 1189 VDS, eske Xd 1