Riksarkivet

Bilde 38b
Tilbake


Fotografi av D/S Richard With i forbindelse med verkstedopphold, fra Hurtigrutemuseets fotosamling.

Fotografi av D/S Richard With i forbindelse med verkstedopphold, fra Hurtigrutemuseets fotosamling.