Riksarkivet

Bilde 42
Tilbake


Brev fra direktør Ole Siem til kaptein Løkke-Hansen på D/S Richard With datert 26.09.1939. Fra Pa 1189 VDS, eske hba 84

Brev fra direktør Ole Siem til kaptein Løkke-Hansen på D/S Richard With datert 26.09.1939. Fra Pa 1189 VDS, eske Hba 84