Riksarkivet

Bilde 41
Tilbake


Driftsregnskap for 1941. Fra arkivet til Indredepartementet, Dampskipkonsulenten, eske 81

Driftsregnskap for 1941. Fra arkivet til Indredepartementet, Dampskipkonsulenten, eske 81.