Riksarkivet

Bilde 35
Tilbake


Skipstegninger av D/S Richard With, hoveddekk (øverst) og banjerdekk (nederst). Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb 10

Skipstegninger av D/S Richard With, hoveddekk (øverst) og banjerdekk (nederst). Fra Pa 1189 VDS, eske Hdb 10