Riksarkivet

Bilde 30 Side 1 av 2 Neste side
Tilbake


Richard Withs notat til selskapets direksjon av 02.03.1908, fra Pa 1189 VDS, eske  Fba 1.

Richard Withs notat til selskapets direksjon av 02.03.1908. Fra Pa 1189 VDS, eske Fba 1.