Riksarkivet

Bilde 3 Side 1 av 6 Neste side
Tilbake


Stiftelsesprotokollen fra 10. november 1881. Fra Pa 1189 VDS, eske A1, generalforsamlingsprotokoll 1881-1963

Stiftelsesprotokollen fra 10. november 1881. Fra Pa 1189 VDS, eske A1, generalforsamlingsprotokoll 1881-1963