Riksarkivet

Bilde 29
Tilbake


Brev fra Trondhjems Mekaniske Værksted til Vesteraalens Dampskobsselskab datert 29.02. 1908, fra Pa 1189 VDS, eske Fba 1

Brev fra Trondhjems Mekaniske Værksted til Vesteraalens Dampskibsselskab datert 29.02. 1908.
Fra Pa 1189 VDS, eske Fba 1.