Riksarkivet

Bilde 28
Tilbake


Fotografi av D/S Richard With med hvitmalt skrog, trolig liggende til kai i Svolvær, fra Hurtigrutemuseets fotosamling

Fotografi av D/S Richard With med hvitmalt skrog, trolig liggende til kai i Svolvær,
fra Hurtigrutemuseets fotosamling.