Riksarkivet

Bilde 19
Tilbake

Brev fra Richard With til Poststyrelsen 23. februar 1892. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439

Brev fra Richard With til Poststyrelsen 23. februar 1892. Fra arkivet til Indredepartementet,
Poststyrelsen ktr. A, eske 439