Riksarkivet

Bilde 10
Tilbake

Richard Withs håndskrevne utkast til ruteplan 1893 for D/S Vesteraalen. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439

Richard Withs håndskrevne utkast til ruteplan 1893 for D/S Vesteraalen. Fra arkivet til Indredepartementet, Poststyrelsen ktr. A, eske 439