Riksarkivet

Bilde 1 og 2
Tilbake

Foto av direktør Richard With og maleri av båten Richard With

Foto av direktør Richard With fra Hurtigrutemuseets fotosamling. Foto av maleri av D/S Richard With.
Maleriet (ukjent kunstner) er i Bergen sjøfartsmuseum.