Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key
  • Hamran, Ulf. Kiosken, Fra Konstantinopel til Kristiania. Foreningen til Norske Fortidsminnemerkers Bevaring. Oslo 1963
  • Skedsmo, Finn.  Narvesen Vindu mot verden i 100 år. Norsk Jernbanebokhandels Forlag. Oslo 1993
  • Thon, Eivind. Mange bekker små 1894-1944. Kirstes Boktrykkeri. Oslo 1951
  • ”Kiosken i bybildet”. Særtrykk fra byggekunst 3-1981
  • ”Mellom Oss” 1934-1999


.