Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Hos lensmannen kan det være oversikter over tillatelser for gjennomføring av sosiale arrangementer. Dette utdraget fra Skoger lensmannskontor i 1945 viser ulike forlystelser, hvem som skulle arrangere dem og hvor de skulle holdes. Her er det både filmfremvisning, avslutningsfester og festlig samvær med dans – anledninger hvor folk møtes for å være sammen, bli underholdt og skape minner.

 

Oversikt over tillatelser til sosiale arrangementer 2

Skoger lensmannskontor, Forskjellige gjøremål rekke II – Offentlige forestillinger, nr. 2 (1940 – 1951)
.