Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Siste nytt. Stopp. Telegrammets tid er over

Telegram fra 1905

I dag fanger vi opp siste nytt på Twitter og Facebook. Lenge var det telegrammet som brakte de ferskeste meldingene.

I midten av juli 2013 sendes verdens siste telegram i India. Dermed er det slutt for en oppfinnelse som revolusjonerte mulighetene for å kommunisere raskt over lange distanser. Norges første telegram ble sendt fra Strømmen til Christiania 19. desember 1853, og et år senere ble Kongelig Elektrisk Telegraf (Telegrafverket) etablert.

I Riksarkivet finnes en rekke telegrammer som gir korte tidsbilder fra begivenheter i fortiden. Telegrammet kunne brukes i mange sammenhenger, enten det var hyggelige gratulasjoner ved fødsler og bryllup – eller alvorlige nyheter om storpolitikk og krig.

Nedenfor kan du klikke deg innom noen utvalgte telegrammer.
.