Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Havnevesenet har fra gammelt av vært et statlig anliggende. I 1840-årene ble det opprettet et eget Havnedirektorat. Havnedirektøren skulle bl.a. ha oppsyn med havner og farvann og stå for planlegging og utførelse av havnearbeider. Mange moloanlegg på værharde kyststrekninger representerte avanserte naturinngrep og krevde ingeniørfaglig kompetanse på høyt nivå. Havnedirektoratet var en av de tekniske etatene som var raske til å ta fotografiet i sin tjeneste. Prosjektbeskrivelsene fikk større informasjonsverdi når ordene fikk følge av bilder.

Fotosamlingen gir en enestående dokumentasjon av de omfattende arbeidene med havneanlegg langs norskekysten på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet.

Bildene viser havner før, under og etter utbygging, de ulike arbeidsprosessene og de mange tekniske innretningene. En vesentlig del av materialet gjelder Nord-Norge. Bildene med tekst også på fransk er med i album laget til havnevesenets stand på verdensutstillingen i Paris i 1900. Fotografier av imponerende havneanlegg skulle vitne om avansert norsk ingeniørkunst.

Fotografiene i arkivet er ca 1500 glassplatenegativ som det er laget nye kontaktkopier av, omtrent like mange kopier i album, ca. 1200 negativer og ca. 500 lysbilder. Noen av motivene er de samme i negativ og positiv versjon. Det finnes et topografisk register, og de fleste bildene er tekstet med stedsnavn.  (Se Bildet lever! Bidrag til norsk fotohistorie 5, 1989 (Norsk Fotohistorisk Forening) og Arkivmagasinet 1/92.
.