Hold down the Ctrl-key. Press + to enlarge or - to shrink. MAC users should hold the cmd-key down instead of the Ctrl-key

Da Christian Frederik ble utnevnt til stattholder med omfattende fullmakter våren 1813, fantes det ikke noe som lignet en norsk regjering i Christiania.

Mot slutten av 1700-tallet var norske sivile myndigheter med landsomfattende oppgaver blitt systematisk bygget ned. Stattholderembetet var ikke blitt besatt etter 1771, og sentraladministrasjonen i København administrerte Norge mer og mer som fire likestilte stiftamt. Men i 1807, da forbindelsen mellom Danmark og Norge ble brutt under napoleonskrigene, måtte nye norske sentralinstitusjoner opprettes. De var ment som krisetiltak og skulle avvikles så snart det ble fred.

Christian Frederiks segl med riksvåpenet

Stattholderembetet hadde ikke eget segl. Christian Frederiks to nærmeste forgjengere hadde brukt sine personlige signeter til å besegle embetsdokumenter. Christian Frederik fulgte samme praksis og brukte fortrinnsvis et signet med det fullstendige riksvåpenet. (Kristiania stiftamt SAO/A-10386/E/Eb/Ebg/L0001: Brev 5.5.1814).
.