Temasider om middelalderen

Begrepet middelalder ble skapt av italienske renessansehumanister på 1400-tallet. Betegnelsen var myntet på det de oppfattet som den mørke, barbariske perioden fra 500 til 1500 – mellom antikken og renessansen.

 Fragment av messebok ca. år 1000

Resirkulering er ikke noe nytt. Allerede i middelalderen ble manuskripter som hadde tapt sin bruksverdi, brukt til andre formål - ikke minst som bokpermer. Ordet perm kommer nettopp av pergament. 

Olav Engelbrektssons arkiv 1277-1537

Olav Engelbrektssons arkiv er uten sammenligning det best bevarte norske arkivet fra middelalderen. Arkivet består av arkivsaker etter det norske erkesetet og den siste norske erkebiskop og formann i riksrådet, Olav Engelbrektsson. 

Den norske løve

Norges riksvåpen er en oppreist løve med krone og øks med sølvblad mellom forlabbene. Norske konger og fyrster brukte løve i sitt segl fra 1220-tallet av. Eirik Magnusson (konge 1280–1299) ga ved sin kroning i 1280 den oppreiste løven øksa i forlabbene, og dermed fikk Norges riksvåpenet sitt endelige innhold. Senere endringer er stilistiske, innholdet det samme. 

Dronning Margretes valgbrev 1388

I valgbrevet av 2. februar 1388 kunngjøres det at dronning Margrete er valgt til Norges ”mektige frue og rette husbonde” og til regent på livstid. 

 

Alderspensjon i middelalderen

Et proventbrev utstedt 8. januar 1313 av biskop Eiliv i Stavanger gir detaljerte opplysninger om pensjonsforhold i middelalderen. 

Den danske elefantordenen

Elefantordenen er den høyest rangerte danske ridderorden, og skulle belønne dem som viste særlig dyd og mandighet. Den ble grunnlagt omkring 1457 og er en av Europas eldste. 

Eldste kilder i arkivet

Lurer du på hvor gammelt kildemateriale som finnes i Statsarkivet i Kristiansand?