Temasider om grunnlovsjubileet

200-årsjubileet for Grunnloven i 2014 vil bli den største feiringen av Norges grunnlov siden 100-årsjubileet og jubileumsutstillingen i Kristiania i 1914. Jubileet vil bli et omfattende arrangement. Riksarkivaren deltar i hovedkomiteen for jubileet, som er nedsatt av Stortinget.

Adresser og fullmakter til Riksforsamlingen på Eidsvoll 1814

”Adresser og fullmakter” er betegnelsen på dokumentene som ble utformet over hele landet i 1814, som vitnesbyrd på Norges første, nasjonale valg. Dokumentene var stilet til prins og regent Christian Frederik personlig, og Riksforsamlingens representanter brakte fullmaktene fra sine hjemsteder med seg til Eidsvoll for å overrekke dem der.Konstitusjonskomiteens første grunnlovsutkast i 1814

Riksforsamlingen på Eidsvoll nedsatte den 12.april 1814 en konstitusjonskomité, som skulle utarbeide et forslag til grunnlov for hele riksforsamlingen. Komiteen arbeidet frem til den 26. april. Mot slutten brukte medlemmene tiden til å renskrive etter diktat det alle var blitt enige om så langt. Avskriftene finnes bare i to kjente eksemplarer. Peter Motzfeldts, som er i Riksarkivets eie, er den mest komplette.