Statsarkivet i Oslo ønsker nå å kartlegge hvilke geistlige protokoller som finnes hos menighetene i Oslo, Akershus og Østfold.

Vi trenger å få oversikt over deres antall og type (ministerialbøker, klokkerbøker osv.), samt over innholdet i disse protokollene og tidsrommet de dekker.

Kartleggingen gjennomføres i form av en elektronisk spørreundersøkelse – vennligst bruk lenken nedenfor og den tilsendte valideringskoden. Det er mulig å svare for flere menigheter, men dette må gjøres for én av gangen. Etter at undersøkelsen for en menighet er gjennomført, kan man starte en ny for en ny menighet. 

Undersøkelsen var åpen til 25. juni 2014, og er nå lukket. Vi takker alle som har svart på undersøkelsen.

 
Vi gjør oppmerksom på at alle ministerialbøker/kirkebøker skal avleveres til Statsarkivet i Oslo 80 år etter siste innføring, det vil si at kirkebøker avsluttet i 1934 eller tidligere skal avleveres. De resterende protokollene (som klokkerbøker, dagsregistre med mer) skal avleveres når de er utskrevet.

Dersom arkivmateriale nå står i fare for å gå tapt eller for å bli skadet, vennligst ta kontakt med Jolanta Akre (saoslo@arkivverket.no  / 22 02 26 00). Den samme kontakten kan benyttes for eventuelle spørsmål rundt kartleggingen.