Europeana er en digital skattkiste med 33 millioner bøker, filmer, malerier, kunstgjenstander, manuskripter og dokumenter fra 2300 bidragsytere. Portalen rommer hele Europas kulturhistorie og 30 språk. Europeana er finansiert av Europakommisjonen.

Norske museer, bibliotek og arkiver bidrar mest i Europa sett i forhold til folketallet, med hele 1,8 millioner objekter hittil. Via Digitalt fortalt – den norske inngangsporten til Europeana – kan alle bidra med sine egne fortellinger.

I juni 2014 deltok statsarkivet med tilbud om bistand til de som ville komme til oss med et fotografi eller annet til publisering.

Mer informasjon på Kulturrådets nettsider.

Mer informasjon om Europeana: http://europeana.eu/

Følg Europeana på Twitter @europeanaeu og #AllezCulture.