Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiver i hele Norden og omfatter alle typer av arkivinstitusjoner. Hensikten med Arkivdagen er å vekke interesse for arkivene som samfunnets minne – både for fortid og framtid.

Arkivdagen arrangeres hvert år, vanligvis andre lørdag i november.

Her kan du lese om Arkivdagen i Norge og Norden.

I Vest-Agder samarbeider Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS om å arrangere Arkivdagen.


_____________________________________________________________

Arkivdagen 2015 i Kristiansand


Tid: Lørdag 8. november

Sted: Arkivsenter sør , Märthas vei 1, Kristiansand

Tema: Grenseløst

Program: Kommer senere.

Arrangementet er gratis. Åpen lesesal.

Gratis parkering. Buss nr. 22 stopper rett på utsiden.