Statsarkivet i Kristiansand er med i Forskernettverk Agder. Nettverket ble etablert i 2006 som et tiltak for å fremme forskning om og formidling av Agders historie. Det omfatter samtlige av landsdelens institusjoner med faghistorikere i staben, samt Historisk forening Agder.

Rådet består av fem personer, deriblant en fra Statsarkivet i Kristiansand. Fra 2007 har rådet arrangert et seminar hver høst - Agderseminaret. Siktemålet er å nå det allmenne publikum med interesse for historie. Seminaret er åpent for alle.

Agderseminaret 2013


Tema: Gud og mammon - religion og næringsliv.

Sted: Universitetet i Agder.

Tid: Torsdag 10. og fredag 11. oktober.

Påmeldingsfrist: 25. september.

Agderseminaret 2013