Kommune Dato for tilsyn Brev Tilsynsrapport
Sandefjord kommune 15.10.2013 Følgebrev Sandefjord Tilsynsrapport Sandefjord
Drammen kommune 25.10.2013 Følgebrev Drammen Tilsynsrapport Drammen
Notodden kommune 29.10.2013 Følgebrev Notodden Tilsynsrapport Notodden
       
Skien kommune 11.2.2014 Følgebrev Skien Tilsynsrapport Skien
Røyken kommune 8.4.2014 Følgebrev Røyken Tilsynsrapport Røyken
Porsgrunn kommune 29.4.2014 Følgebrev Porsgrunn Tilsynsrapport Porsgrunn
Kragerø kommune 17.10.2014    
Krødsherad kommune 28.10.2014    
Modum kommune 25.11.2014