Geistlige segl fra Hamar bispedømme

Bind IV i serien Norske Sigiller fra Middelalderen .

Utgiver: Brita Nyquist

Boken har som emne det overleverte førreformatoriske seglmaterialet etter geistlige personer og institusjoner i Hamar bispedømme.

Hamar bispedømme var stort i middelalderen og avgrenset langs dalfører og ferdselsveier. Kirkesognene er viktige kilder for å kunne identifisere hamarbiskopens område den gang. Det var fem bispedømmer i Norge i middelalderen; Nidaros, Oslo, Bergen, Hamar og Stavanger, samt seks oversjøiske. Hamar bispedømme ble innlemmet i Oslo bispedømme etter reformasjonen.

Seglene fra middelalderen tilsvarer underskrifter til utstederne av brevene. Navnene sto gjerne i omskriften ut mot ytterkanten og selve motivet forklarte gjerne funksjonen til eieren. De geistlige seglene hadde ofte religiøse motiv. Seglene inneholder både kultur- og arkitekturhistoriske elementer og er en kilde med både tekst og bilde.

Katalogdelen inneholder avtrykk av 24 biskopsegl, 107 prestesegl, 1 domkapittelsegl og nye avtrykk av 13 stamper. Stampene er fortrinnsvis funnet ved Domkirkeodden på Hamar.

Utgaven blir gjennomillustrert med vakre bilder av seglavtrykk, stamper og segltegninger.

Bind IV er planlagt ferdig høsten 2014.

Geistlige segl fra Hamar bispedømme  er fjerde bind i serien Norske Sigiller fra Middelalderen . De øvrige bindene er:

 -  I  Verdslige sigiller indtil Aar 1400  (1899–1950)
 -  II Kongelige og fyrstelige Segl  (1924)
 -  III Geistlige segl fra Nidaros bispedømme  (2012).

 De fleste av disse utgivelsene er tilgjengelige i Nettbutikken .

Hamar domkapittels segl, vedheftet makeskiftebrev og utstedt av biskop Karl og domkapitlet i Hamar. Arkivhenvisning: NRA dipl. perg. 1485 jan. 2

 

 

Tegning av samme segl, fra Segltegningsamlingen, Riksarkivet.