LoCloud

Riksarkivet er  koordinator i et nytt europeisk prosjekt under Europeana-paraplyen. Prosjektet  har fått navnet LoCloud.  Prosjektet skal vare i 3 år og har som hovedfokus utvikling og styrking av Lo kale institusjoner og Cloud -basert teknologi.