Statens gods er serie On i arkivet Realistisk ordnet avdeling (EA-4070). Riksarkivet har skannet om lag en tredjedel av serien med utgangspunkt i tidligere mikrofilming.

Statens gods inneholder mest materiale med tilknytning til salg av offentlig gods og retten til å innløse tidligere solgt gods. Her finnes bl.a skjøter, jordebøker, auksjonsforretninger, oversikter og regnskapsmateriale. Det er også enkelte dokumenter om kjøp av eiendommer.

Materialet vil etter hvert bli tilgjengelig gjennom funksjonen Finn kilde. Inntil videre har vi opprettet denne statiske siden med lenker til de forskjellige enhetene.

On Statens gods