Matrikkelforarbeidet 1723 og prøvematrikler 1714-1721 er serie Nbf i arkivet Realistisk ordnet avdeling (Ea-4070). Riksarkivet har skannet matrikkelforarbeidet fra 1723 med utgangspunkt i tidligere mikrofilming. Matrikkelen kalles et forarbeid, fordi den ble trukket tilbake. Det var bare skyldsetting av nyrydninger som fikk virkning. Matrikkelforarbeidet inneholder mange opplysninger om gårdene i Norge og er en viktig kilde til så vel norgeshistorien som gårds- og slektshistorie.

Materialet vil etter hvert bli tilgjengelig gjennom funksjonen Finn kilde. Inntil videre har vi opprettet denne statiske siden med lenker til de forskjellige enhetene.

Enhetene er nummerert 89-181. Enheter med lavere og høyere nummer tilhører andre serier.