PA 1537 - A/S Essoraffineriet Norge (SAST/A-101957)

Etableringen av A/S Essoraffineriet Norge ble godkjent av Stortinget i mars 1957 etter halvannet år med forhanlinger med Industridepartementet. 14. oktober samme år ble det holdt konstituerende generalforsamling i Oslo. Standard Oil Company i New Jersey, USA, (som senere skiftet navn til Exxon) var majoritetseier. I starten satt raffineriets styre i New York og hadde ingen norske medlemmer. Byggingen av anlegget på Slagentangen i Sem kommune (nå Tønsberg kommune) startet i 1958 og anlegget sto ferdig i 1960. Den offisielle åpningen av anlegget ble foretatt av statsminister Einar Gerhardsen 8. juni 1961. Anlegget kostet 220 millioner kroner å bygge og hadde i begynnelsen en kapasitet på 6000 tonn råolje per dag. De første 20 årene ble råoljen brukt i produksjonen importert fra Venezuela, Midt-Østen og Nord-Afrika, men siden 1980 har norsk råolje fra Nordsjøen vært den dominerende delen av raffineriets råstoffgrunnlag.

1. januar 1963 ble Essoraffineriet Norge slått sammen med Norske Esso og opphørte å eksistere som eget selskap.

Serie Aa: Styremøteprotokoller og shareholder meetings 1957-1962

Denne serien inneholder referater fra styremøter (board meetings) og generalforsamlingsmøter (shareholder meetings). De fleste referatene er på engelsk og noen få på norsk. Det mangler referater fra 1961 og fram til 1. januar 1963 når Essoraffineriet ble slått sammen med Norske Esso. Det finnes også By laws (vedtekter) for selskapet i denne serien.

Oppdatert 25. juni 2014.