Ove Gjedde var lensherre i Bratsberg len 1640-1650. I samme periode hadde han også de danske len Jungshoved (1646-1649) og Herrisvad kloster (1649-1650). Enkelte arkivsaker fra Bratsberg len hadde blitt lagt som vedlegg til lensregnskapene for Herrisvad kloster. 1996 ble ca. 0,1 hm med arkivsaker vedkommende Bratsberg len overført fra DRA til Riksarkivet, Oslo. I DRA var arkivreferansen Regnskaper 1559-1660, Rentekammeret, Lensregnskaper, Herridsvad kloster D. Kvittansiariumsbilag, pk. 181, legg 17, 21-22. 27.

EA-5023/R/Rc: Bratsberg len