Instituttet for sammenlignende kulturforskning (RA/PA-0424)

Instituttet for sammenlignende kulturforskning (IFSK) ble opprettet i 1917 av Det vitenskapelige Forskningsfonds humanistiske avdeling, og virksomheten startet i 1924. Instituttet har arbeidet med utforskning av arktiske kulturer, særlig samene, sammenlignende folkeminneforskning, studiet av kaukasiske og iranske språk og folkevandringstiden. I 1928 tok instituttet opp studiet av det norske bondesamfunnets utviklingsformer. Dette ble utgangspunktet for tre store undersøkelser: "Setrar og seterbruk i Noreg" (1928-1939), "Gardssamfunn og grannesamfunn i Noreg" (1943-1975) og "Gamal gardsskipnad i Noreg" (1947-1962). Instituttet har arrangert forelesningsrekker over emner fra felter som har vært studert både i Norge og utlandet, og har drevet en betydelig publikasjonsvirksomhet.

Serie Fc: Seterlistene

Alt materiale fra Troms og Finnmark mangler.

Oppdatert 26. juni 2014.