Begge kontorer førte i denne perioden kopibok i to rekker. De omfatter kollegialkorrespondanseprotokoller, for brev stilet til kongen og kollegiene, og korrespondanseprotokoller for brev stilet til andre mottakere. Deliberasjonsprotokollene fra regjeringskommisjonen er avløst av referatprotokoller, likeledes ført i to rekker. De omfatter kollegialreferatprotokoller, med referat og resolusjon på innkomne brev fra kongen og kollegiene, og referatprotokoller med referat og resolusjon på innkomne brev fra andre avsendere. Noen annen form for journal foreligger ikke.

Stattholderembetet 1810-1814, 1. kontor (Kontor A) (RA/EA-2872)

Serien Aa, Ab, Ba og Bc er digitalisert.

Aa: Kollegiale referatprotokoller

Ab: Referatprotokoller

Ba: Kollegiale korrespondanseprotokoller

Bc: Korrespondanseprotokoller

Stattholderembetet 1810-1814, 2. kontor (Kontor B) (RA/EA-5432)

Serien Aa, Ab, Ba og Bc er digitalisert.

Aa: Kollegiale referatprotokoller

Ab: Referatprotokoller

Ba: Kollegiale korrespondanseprotokoller

Bc: Korrespondanseprotokoller