Statsrådsavdelingen i Stockholm (RA/S-1003)

Mens Norge var union med Sverige, var det en egen statsrådavdeling som holdt til i Stockholm.

Da: Regjeringsinnstillinger

Serien består av innstillinger i de sakene departementssjefene la fram for avgjørelse i statsråd. I unionstida var det statsministeren i Stockholm som foredro samtlige saker. De innstillinger som ble forelagt kongen var derfor regjeringens innstillinger sendt med kurer til det norske Kanselliet i Stockholm. Serien dokumenterer hva som ble besluttet på høyeste administrativt hold i Norge mellom 1814 og 1905.

I forbindelse med grunnlovsjubileet er protokoll nr. 1-82 (1814-1833) digitalisert.