Wilhelm Frimann Koren Christie (RA/PA-0014)

Wilhelm Frimann Koren Christie (1778-1849) var medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll og senere stortingspresident. Hans privatarkiv omfatter seks pakker med korrespondanse og notater etc., mye relatert til Riksforsamlingen og Stortinget. Tre av pakkene er digitalisert.

F: Korrespondanse m.m.

Koren (RA/PA-0026)

Arnoldus von Westen Sylow Koren (1764-1854) var sorenskriver i Hardanger og Voss sorenskriveri fra 1799 og representerte Søndre Bergenhus amt på Eidsvoll i 1814. Privatarkivet Koren inneholder materiale etter ham og andre medlemmer av Koren-familien. I forbindelse med 1814-jubileet er en eske med papirer vedrørende 1814 digitalisert.

F: Brev og familiepapirer

Fredrik Meltzer (RA/PA-0028)

Fredrik Meltzer (1779-1855) var forretningsmann og medlem av Riksforsamlingen på Eidsvoll. Det var Meltzer som i 1821 la fram det forslaget til nytt norsk flagg som Stortinget vedtok, og som ennå brukes. Hans privatarkiv inneholder blant annet dagbokopptegnelser 1796-1831 i avskrifter og utdrag.

F: Dagbøker m.m.

Holck, Meidell, Hartvig (RA/PA-0204)

Arkivet inneholder materiale etter Hans Henrich Hornemann Holck, Ole Elias von Holck, Christian Garup von Meidell og Peter Fredrik Hartvig. Det består av en kassett med dagbøker ført av offiser, eidsvollsmann og stortingsmann Ole Elias von Holck (1774-1842) og to pakker med brev og annet materiale. Kassetten med dagbøkene og den ene av de to pakkene er digitalisert.

F: Brev, saker, dagbøker, diverse

Sibbern-slekten (RA/PA-0281)

Arkivet Sibbern-slekten inneholder eiendoms- og familiedokumenter, Valentin C.W. Sibberns politiske papirer fra 1814 og statsrådstiden, brev til (og delvis fra) medlemmer av slekten Sibbern, samt opptegnelser om Verne Kloster. Til 1814-jubileet er eidsvollmannen Valentin C.W. Sibberns dagbok fra Eidsvoll samt hans grunnlovsutkast digitalisert.

F: Slektsarkiv

Gustav Peter Blom (RA/PA-0568)

Gustav Peter Blom (1785-1869) representerte Jarlsberg grevskap under Riksforsamlingen på Eidsvoll- Han var på den tiden sorenskriver i Nordre Jarlsberg sorenskriveri. Arkivet etter ham inneholder erindringer, brev og historiske beskrivelser. Arkivet er digitalisert i sin helhet.

F: Brev og manuskripter