16. mai 2013 sendte Arkivverket på høring en revidert versjon av standarden KYRRE, versjon 2.0. Høringsfristen var 1. juli 2013. Alle kunne komme med innspill.  Høringsinnspillene er nå til behandling og endelig versjon av KYRRE 2.0 vil foreligge så snart behandlingstiden er over.

Da versjon 1.0 ble utgitt i 2005, ble en revidert versjon annonsert å komme i løpet av 2006. Arbeidet med revideringen ble påbegynt først høsten 2012, og tidligere innkomne kommentarer og endringsforslag er tatt med i prosessen. Vi håper at alle som er engasjert i arbeidet med å transkribere og registrere kirkebøker eller som sitter inne med en generell kunnskap om dette feltet vil ta en nærmere titt på utkastet og komme med tilbakemeldinger – både kommentarer om det som oppfattes som positivt og endringsforslag til det som dere mener kan forbedres.

Før selve utkastet med den revidert registreringsinstruksen studeres, bør høringsbrevet leses (Dokumentet ligger i kolonnen til høyre). Høringsbrevet gir en kort innføring i bakgrunnen for revideringen av standarden, men det gir også en forklaring på forskjellige problemstillinger med løsningsforslag som igjen forutsetter valg av ulike alternativer som presenteres i registreringsinstruksen.

I kolonnen til høyre finner dere også utkastet til Kyrre 2.0 i sin helhet. I tillegg henvises det i utkastets pkt. 12 og 13 til vedlegg 3 og 4, disse er også tilgjengelig i kolonnen til høyre.

God lesing!