Funksjonskartlegging

Revisjonsprosjektet BK OFFSEK har kartlagt funksjoner i offentlig sektor, og de foreløpige rapportene finner man vedlagt her. Rapportene skal danne grunnlaget for de nye bevarings- og kassasjonsreglene i offentlig sektor (kapitlene III, IV og V i Riksarkivarens forskrift).

Foreløpige prosjektrapporter:

Se våre hjemmesider for mer informasjon om prosjektet.

Posted in Uncategorized | 278 Comments