Brev fra kong Filippus

Brev fra kong Filippus om at gården Asper på Follo tilhører munkene på Hovedøya. Dette er det eldste brevet skrevet på norrønt som finnes i Riksarkivet. Det er ikke datert, men må være fra perioden 1207-1217. Det var da Filippus var konge. NRA dipl. perg. 1207-1217.

Norsk middelalder regnes gjerne fra slutten av vikingtiden, med innføring av kristendommen i første halvdel av 1000-tallet, til reformasjonen i 1536.

  • Som tidlig middelalder regnes den korte perioden fra ca. 1050 til innbyrdeskrigene brøt ut i 1130.
  • Høymiddelalderen er karakterisert av tidlig statsdannelse og økonomisk og kulturelt oppsving fram til svartedauden ca. 1350.
  • Senmiddelalderen er preget av pestepidemier, folketallsreduksjon og svekket politisk selvstendighet fram til den endelige underordningen under Danmark i 1537.

Alt som kan kaste lys over middelalderen, er i prinsippet kilde til middelalderens historie, det være seg skriftlig materiale, arkeologiske funn, bygninger, gjenstander, gårdsnavn og andre navn – for å nevne de viktigste.

Hovedkildene til middelalderhistorien er likevel det skriftlige materialet. Viktigst er dokumenter (diplomer), lovbøker, jordebøker og regnskaper. Men også sagahåndskrifter, bøker til bruk i gudstjenesten (liturgiske bøker) og andre manuskripter med religiøst og filosofisk innhold, utenlandske annaler (årbøker) og krøniker (historiske beretninger) gir kunnskap om norske forhold.

I menyen til venstre finner du mer informasjon om middelalderdokumentene og deres funksjon.