Ca 13. 000 fotografier er per våren 2016 tilgjengelig i . Tjenesten vil fortløpende bli utvidet etter hvert som flere historiske bilder blir digitalisert. .

Fotografiene i Arkivverket blir oppbevart sammen med papirdokumentene som de har tilknytning til, eller de er lagret for seg i spesialmagasin. Dette gjelder både negativer, papirkopier og lysbilder. De eldste fotografiene er fra ca. 1860, men de fleste er fra 1900-tallet. Svart/hvitt-teknikker dominerer, og fargebilder er med få unntak bare fra annen halvdel av 1900-tallet. Postkort med fotografi som utgangspunkt blir arkivert som fotografier.

Papirpositiver/kopier ble laget fra negativer i vekslende antall og størrelse etter behov. Derfor kan samme fotografi finnes i flere eksemplar og i flere arkiver.

Sykehusporselen fra Porsgrund

Sykehusporselen fra Porsgrund Porselensfabrik A/S, 1950-årene. Foto: Teigen. RA PA-0895 Foreningen Brukskunst U48_75_012

Fotografiene er som regel ikke detaljregistrert og heller ikke ordnet etter topografi eller emne siden de som oftest utgjør en del av et arkiv. Letingen må derfor starte i arkivkatalogene. Du må først finne fram til hvilken myndighet, bedrift, forening eller person som har arbeidet med emnet du søker.

Byggingen av M/S Marmorfjell

Oppbyggingen av skroget til M/S Marmorfjell ved Kristiansands Mekaniske Verksted. Skipet ble levert i 1965 til Hvide og Schjøtt, Bergen. Foto: Peer Moy. SAKR D0612 KMV 1009

Men ikke alle fotografier er på plass i arkivene. Tidligere har det forekommet at fotografier som tilhører statlige arkiver, ikke ble avlevert til Arkivverket, men gitt til museer eller andre institusjoner.

Både amatører og profesjonelle fotografer har tatt bildene. Fotografens navn er ofte ikke kjent. De fleste amatørbildene finner vi i person- og foreningsarkiver. Statsarkivet i Stavanger har ca. 20 fotografarkiver. For øvrig er det bare få fotografarkiver i Arkivverket.

Condeep betongplattform

Condeep-betongplattformen Mobil Beryl A under bygging i Åmøyfjorden 1975. Foto: Olaf A. Ellingsen. SAS PA-0405 Olaf. A. Ellingsen 1981-7-112-2

På de neste sidene tar vi for oss ulike typer motiver og kildekritikk. Les også om fotomateriale fra 2. verdenskrig.